Rent a bike

Najam bicikla

Svi oni koji žele ostvariti što bolji kontakt sa prirodom, ili možda uživati u istraživanju Peroja, Fažane, Vodnjana ili  posjetiti mjesta na koja je nemoguće doći automobilom, mogu to ustvariti uz najam naših  bicikla. U našoj ponudi nalaze se bicikle za sve uzraste vrhunske kvalitete.

Sve bicikle u našoj ponudi su provjerene, dajemo grupni ili obiteljski popust za ponudu najma od jednog cijelog dana.

 Citybike/dijecja bicikla / Mountainbike
Vrijeme 10 sata 24 sata 3 dana 5 dana 7 dana
Cijena 80,00 kn 100,00 kn 260,00 kn 450,00 kn 600,00 kn
Pedelec  Citybike
Vrijeme 10 sata 24 sata 3 dana 5 dana 7 dana
Cijena 250,00 kn 280,00 kn 750,00 kn 1150,00 kn 1400,00 kn
Pedalec Mountainbike
Vrijeme 10 sata 24 sata 3 dana 5 dana 7 dana
Cijena 280,00 kn 300,00 kn 800,00 kn 1300,00 kn 1750,00 kn

OPĆI UVJETI ZA NAJAM BICIKLA

 1. Najmodavac se obvezuje predati bicikl na uporabu Najmoprimcu, a Najmoprimac se obvezuje plaćati najamninu određenu po važećem cjeniku Najmodavca, a točan početak i kraj uporabe (dan i sat) stranke  će sporazumno dogovoriti prilikom najma uz potpis najmoprimca.
 2. Najmoprimac se obvezuje čuvati iznajmljeni bicikl i rabiti ga isključivo za vožnju, te ne smije trećoj osobi prepustiti bicikl na uporabu ili u podnajam.
 3. Najmoprimac će odgovarati za svaku štetu nastalu na predmetu najma, bez obzira da li je istu prouzročio sam ili druga osoba kojoj je prepustio predmet na uporabu, a nastalu štetu ili eventualnu krađu  najmoprimac će snositi troškove u visini od 50% maloprodajnecijene opreme ili bicikla.
 4. Najmodavac ne odgovara niti za pravne niti za materijalne nedostatke predmeta najma.
 5. Najmoprimac potvrđuje da je upoznat sa Općim uvjetima i Cjenikom Najmodavca, te iste prihvaća zajedno sa ovim Ugovorom.
 6. Sve sporove iz Ugovora stranke će pokušati riješiti sporazumno, a ukoliko ne uspiju ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Puli.

Opći uvjeti za najam bicikla odnose se na sve koji iznajme bicikl/opremu od BIKE PEROj .

Najmoprimac koristi bicikl isključivo na svoju odgovornost, te Bike Peroj i/ili njegov zastupnik nisu odgovorni za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu najmoprimcu korištenjem bicikla.

 1. U slučaju da uporabom bicikla nastane šteta trećoj osobi,  za istu će odgovarati isključivo najmoprimac.
 2. BIKE PEROJ preporuča uporabu zaštitne kacige, dok su djeca do 14 godina obvezna koristiti zaštitnu kacigu.
 3. BIKE PEROJ  zabranjuje uporabu bicikla osobama pod utjecajem alkohola i/ili drugih opojnih sredstava.
 4. BIKE PEROJ preporuča vožnju na obilježenim biciklističkim stazama.
 5. BIKE PEROJ neće sklopiti ugovor o najmu bicikla sa osobama mlađim od 14 godina bez pratnje roditelja ili punoljetne osobe.
Koja je bicikla dobra za mene?
Za odrasle:

Visina osobe  Veličina bicikle ( MTB, Cross, )  Veličina bicikle ( Trkačica )
 155-160  37-40 cm ( XS )  45-48
 161-167  40-42 cm ( S )  48-50
 168-176  42-45 cm ( M )  50-53
 177-184  45-49 cm ( L )  53-57
 185-192  49-52 cm ( XL )  67-61
 189-  53-    cm ( XXL )

Za djecu:

Visina djeteta Starosna dob Dimenzija u dijametru kotača
85-100 2-3,5 godine 12 inčni promjer
100-120 4-6 godina 16 inčni promjer
120-135 6-8 godina 20 inčni promjer
135-145 8-11 godina 24 inčni promjer
145 + 11 i više godina 26 inčni promjer
Zašto iznajmiti bicikl kod nas?

Svi oni koji žele ostvariti što bolji kontakt sa prirodom, ili možda uživati u istraživanju Peroja, Fažane, Vodnjana ili  posjetiti mjesta na koja je nemoguće doći automobilom, mogu to ustvariti uz najam naših  bicikla. U našoj ponudi nalaze se bicikle za sve uzraste vrhunske kvalitete.

Sve bicikle u našoj ponudi su provjerene, dajemo grupni ili obiteljski popust za ponudu najma od jednog cijelog dana.

login | web: eno24.net TOP / Na vrh